Het verhaal Bijdragen Tenslotte

Slotwoord

2

Nou had ik graag meer willen vertellen over die bevindingen van mij (nu niet meer overigens! mocht dit allemaal ooit viraal gaan) en nu ook van mijn Broer maar ik heb geen zin om een Bijbel te schrijven voor zoiets simpels. De regels worden na verloop van tijd vanzelf wel duidelijk, zij-het-dat ik de volgende quote eventjes aan je wil meegeven:

"De operationele geest zal onvermijdelijk twee offers moeten brengen. Het eerste is een trage maar zekere vervreemding van de latente rasgenoten en dat doet pijn. Het tweede offer ligt minder voor de hand: de hogere geest heeft de verplichting die geesten die een trede lager op de evolutionaire ladder staan, lief te hebben en te dienen. Alleen wanneer dat tweede offer vrijwillig en onzelfzuchtig gebracht wordt, komt de vertroosting voor de pijn door het eerste..."

Als je nou eens een beeld wilt vormen/hebben hoe zo'n wereld waar we ons zo in kunnen bevinden, nou eruit zou kunnen zien, kun je Julian May - De Interventie 's lezen, waar de quote ook uit komt, of een verwante uit die boekenserie.

Als reactie op het terrorisme wil ik dit kwijt: hoewel zo'n daad niet te voorzien valt, is het niet ondenkbaar dat zoiets gebeurt en helaas, daar ik wat van voorspellingen heb gelezen, die ik niet snap overigens, ben ik wel van mening dat we verwarrende tijden tegemoet gaan, waarbij we misschien wat meer aandacht moeten besteden aan dingen die klaarblijkelijk niet voor de hand liggen voor velen, maar het wel zijn. Zoiets kan een vals gevoel van veiligheid zijn, maar ook een verlichting waar je eigenlijk overheen kijkt omdat het zo onverwacht dichtbij is. Ook denk ik dat steeds meer Mensen te kampen gaan krijgen met gevoelens van woede en ontevredenheid gepaard met angst die uiteindelijk tot een-soort-van massa psychose zullen leiden waarna er mischien een soortgelijke ervaring zal worden gemaakt, met wat ik heb meegemaakt, door iedereen, zodat een Nieuw Tijdperk zal worden ingeluid!... Een nieuw besef en inzicht beginnen we iig al te krijgen!

Ik wens sterkte met de zoektocht en hoop dat we voor al die dingen op ons hoede zijn zodat het ons niet overvalt!