Het verhaal Bijdragen Tenslotte

Dankwoord

1

Met dank en verontschuldigingen waar nodig aan:

  • Mijn Moeder en Broer, voor het schrijven van een bijdrage.
  • Iedereen die in het verleden heeft bijgedragen aan deze website.
  • Alle bezoekers van mijn website en lezers van de inhoud daarvan in andere vormen.
  • Mijn Familie en vrienden/kennissen/buren daarvan, voor het opvangen van mij met mijn beslommeringen omtrent mijn diagnose en dagelijkse bezigheden daarbij en het daarvoor ook begrip hebben.
  • Delta Hellevoetsluis, De Robert-Fleury stichting en GGZ Rivierduinen, voor het opvangen, behandelen-van en het mij leren-omgaan-met/inzichtelijk-maken-van mijn diagnose.
  • Schizpat (voormalige e-mail discussiegroep) en Schizforum, voor het aanhoren-van/lezen-over mijn beslommeringen omtrent de hulpverlening, mijn diagnose, de dagelijkse en huishoudelijke bezigheden.
  • De Entertainmentindustrie, voor de inspiratie en het stilzwijgende en ter kennisname aannemen van de vele eenzijdige en voor jullie waarschijnlijk onzinnige emails, in een bepaalde periode in de verwerking van mijn diagnose, verzonden door mij.
  • De tolerante en intolerante omstandigheden, waarin de nodige perikelen zijn gebeurd in retrospect bekeken, tijdens het verloop van mijn diagnose, voorheen in combinatie met mijn alcoholisme en drugsgebruik, met of zonder mijn medeweten daarbij. En ook daarvoor.
  • En Desbetreffende voor Synchroniciteit, Nummerologie, Bewustzijn en vooral Vrijheid in Wilsbekwaamheid.

Hartelijk dank voor uw interesse en voor uw tijd welke u hier vertoefde!

@Studenten - "Feel free om deze tekst en anderen van mij omtrent dit onderwerp te gebruiken!"