Het verhaal Bijdragen Tenslotte

Contramine

6

Als ouder van een zoon die aan schizofrenie lijdt, heb ik de behoefte om een en ander met u te delen het is nl. een ingrijpende gebeurtenis wanneer een van de gezinsleden psychotisch wordt en later de diagnose schizofrenie krijgt.

Om even terug te gaan naar 1996:
In het voorjaar was het gedrag al vreemder dan de periode daarvoor, ik bedoel meer chaotischer, weinig slapen, vermageren, blowen, onsamenhangende verhalen over het universum en allerlei paranormale zaken. In eerste instantie ging ik er van uit dat dit gedrag te wijten was aan het blowen, en de periode daarvoor aan een moeilijke tienertijd. Echter toen hij zover was gekomen om zijn hele inboedel aan puin te gooien, was ik ervan overtuigd dat hij naar een psychiater moest. Echter hij zelf vond toch niet dat dit nodig was, maar vond dat wij is beter moesten luisteren naar wat hij te vertellen had want wij begrepen niet waar het in dit leven om ging en hij was degene die ons dat moest overbrengen.

Ik heb toen heel veel geduld moeten opbrengen en naar hem geluisterd, hoewel ik het allemaal heel vreemd vond heb ik hem laten weten dat ik het allemaal niet zo goed begreep en hem voorgesteld eens met iemand te gaan praten die verstand van dit soort zaken had en mogelijk over de boeken die hij had gelezen meer kon vertellen zodat ik er ook meer van zou begrijpen. Ik stelde voor om met een psychiater die zelf ook heel veel leest eens te gaan praten, hoewel er enige argwaan was over het feit dat deze man psychiater was, heb ik hem toch bereid gevonden om mee te gaan, omdat hij toch wel graag over zijn ideeën wilde discussiëren. Ik heb toen een bevriend psychiater gebeld en deze was gelukkig bereid hem dezelfde dag nog te zien. (Dit is een uitzonderlijke situatie omdat er meestal eerst tig intakegesprekken moeten plaats vinden en mensen eerst op de wacht lijst komen te staan waardoor patiënten vaak weer afhaken en aan de zwerf raken.) Enfin diezelfde middag heeft de psychiater na 2 en een half uur met hem te hebben gepraat hem bereid gevonden medicijnen te gaan gebruiken en stelde hem een opname voor. Die pillen wilde mijn zoon wel nemen maar een opname vond hij toch niet zo nodig.

OK wij zijn naar huis gegaan en na 2 dagen moesten wij weer op het spreekuur terugkomen. Toen hij 2 dagen Risperdal had ingenomen werd het iets rustiger in zijn hoofd en zag wel in dat hij beter een poosje opgenomen kon worden omdat hij nu toch ook heel moe was. Toen wij naar het spreekuur gingen had hij zijn tas al ingepakt, klaar voor opname, gelukkig was er op dat moment ook plaats. Ik heb hem daar gelaten en kwam tot de conclusie dat hij geen ziektekostenverzekering had en zijn huur al 4 maanden niet meer betaald was, plus dat hij al een half jaar geen inkomen meer had omdat hij zijn baan was kwijtgeraakt en vast was gelopen in het sociale uitkeringssysteem.

Er was dus werk aan de winkel voor mij. Ik ben gelijk door gegaan naar het uitkeringsorgaan van de ziektewet/werkelozenwet. Aanvankelijk moest ik een formulier invullen en opsturen, echter ik heb er bij de mevrouw aan het loket op aangedrongen dat zij de beslissingsbevoegde voor mij zou halen omdat er direct iets moest gebeuren in verband met het ziekenfonds. Na enig aandringen heeft zij toen met tegenzin haar baas gehaald omdat zij zag dat ik niet van plan was op te geven. Deze man begreep de urgentie van de zaak en heeft met mij de hele zaak doorgenomen. Temeer daar ik een verklaring bij mij had van de psychiater dat hij opgenomen was en een verklaring van mijn zoon dat ik gerechtigd was zijn zaken te regelen...

Ik moest alle werkbriefjes van het afgelopen half jaar invullen en ik kreeg een verklaring mee voor het ziekenfonds dat hij het afgelopen half jaar verzekerd moest zijn en dat de premie met terugwerkende kracht zou worden betaald. Dus ben ik gelijk door gegaan naar het ziekenfonds om daar alles te regelen en ging ik met een voorlopig bewijs van inschrijving weg. Diezelfde dag heb ik het inschrijfnummer doorgegeven aan het ziekenhuis. Ook moest ik de verschillende schuldeisers bellen waaronder de huisbaas. Niet iedereen was bereid tot medewerking, maar ach als je schuldeiser bent en alles ligt in puin is er toch niets meer te halen dus kun je maar beter met een goede regeling akkoord gaan. Alleen de huisbaas had begrip en ik heb garant gestaan voor de betaling van de huur.

Dit was dus een zeer enerverende dag, en ik was s-avonds kapot. Ik zat rustig met een glaasje wijn bij te komen, toen ging de telefoon. Ja hoor daar was mijn zoon, met de mededeling dat hij daar niet bleef, ik hem maar moest ophalen want iedereen was daar psychotisch en hij hoorde daar niet thuis. Ik was perplex en reageerde heel gelaten daar ik de energie gewoon weg niet meer had om daar nog naar toe te gaan, op een of andere manier drong dat tot hem door nadat ik hem had beloofd de volgende dag gelijk te bellen of hij daar dan nog zo over dacht.

Intussen ook de verpleging gebeld over dit voorval en zij zouden actie ondernemen. Een groot geluk was dat hij ver van zijn woonplaats en de mijne zat, waar een slechte treinverbinding was. Ik weet ook niet hoe dit gelopen zou zijn als hij dichtbij had gezeten.

Na een uur werd ik weer door mijn zoon gebeld en hij was inmiddels rustiger, hij was door de verpleging opgevangen en 1 van de medepatiënten die hetzelfde in het begin had ervaren hadden hem een en ander uit zijn hoofd gepraat.

Toen is een periode aangebroken van onzekerheid wat er nu uiteindelijk met hem aan de hand was, toch werd al vrij snel duidelijk dat het hier om schizofrenie ging. In eerste instantie was dat schrikken, maar daarna toch het ongeloof dat dit inderdaad zo zou zijn, en de hoop dat het toch wel mee zou vallen.

Steeds duidelijker werd het dat de diagnose juist was, dit was voor ons allemaal heel moeilijk, maar inmiddels kunnen wij er nu heel goed mee leven en zijn wij best happy.

Bovendien hebben wij een hele hechte band.

Notitie van Olmyritulaer - Ik las/lees vrijwel geen boeken, destijds heb ik over Nostradamus voorspelling interpretaties en de twee benoemde boeken in mijn ervaringsverhaal gelezen.