Het verhaal Bijdragen Tenslotte

Joseph

4

Eerst even voorstellen: mijn naam is Joseph en ik ben de broer van Olmyritulaer en

Ik vind mensen die schizofreen zijn niet ziek.

Zo het hoge woord is eruit.

In de tijd dat mijn broer helemaal uit de realiteit lag en zich bezighield met zaken die boven zijn eigen capaciteit lagen hebben mijn hersenen ook een grote klap gekregen. Het was voor mij heel moeilijk te begrijpen waar hij het allemaal over had. Het vragen wat hij nou bedoelde was eigenlijk al te veel want er kwamen zulke geladen antwoorden op dat het onmogelijk was om te kunnen begrijpen waar het allemaal over ging. Ik begreep er wel uit dat het te maken heeft met samenleven, leven na de dood, een volgende stap in bewustzijn, gedachtenoverdracht, en dat soort dingen maar ik kon er geen touw aan vast knopen. Voor mij was het noodzakelijk om hem wel te begrijpen want het lijkt mij erg vervelend en eenzaam als je in een soort van vacuüm zit. Helaas ben ik er toen achter gekomen dat de psychiatrie nog in een vroeg stadium is wat betreft de kennis van schizofrenie maar ja het is voor nu even niet anders.

Nu zal ik zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat ik bedoel met de bovenstaande stelling. In de periode die ik met mijn broer meemaakte en meemaak heb ik zelf met menigeen gepraat over de uitingsvormen van schizofrenie en wat mij constant opviel was dat de verklaring voor schizofrenie aantoonbaar moest zijn. Dus dat de verklaring van de ziekte schizofrenie het gevolg is van een bepaalde chemische reactie en dat die reactie weer anders is als bij een normaal functionerend mens. Nu is de wetenschap er natuurlijk al best ver mee en beginnen de verklaringen van de chemie in jullie hersenen ook vorm aan te nemen maar ik ben ervan overtuigd dat de antwoorden juist niet in deze hoek gehaald moeten worden. Dit zeg ik omdat mensen met schizofrenie een bepaalde wijze van denken en waarnemen hebben. De wijze van communiceren is ook van een ander niveau sterker nog het lijkt erop dat de gedachte van praten of iets zeggen zonder je mond open te doen (gedachtenoverdracht) ook daadwerkelijk plaatsvindt alhoewel dit nog niet erg duidelijk is. Ook heeft het gevoel een hele hoge graad en bij sommigen was dit zo hoog dat het gevoel zelfs uitviel. En dit soort uitingen zijn naar mijn mening erg belangrijk.

Goed nu kom ik tot het volgende, het lijkt erop dat de wetenschap de hersenen zo kan beïnvloeden dat de werking ervan wederom normaal wordt of dat het de defecten manipuleert om zo tot een beter of goed functioneren van schizofrene mensen komt. Hier ben ik en met mij velen erg blij mee. Echter is het volledige probleem hier niet mee opgelost want De storing is er nog steeds. Dit betekent dus dat er nog meer kennis vergaard moet worden om tot een bepaald standpunt te komen. En deze kennis is alleen maar te halen bij de schizofrene mensen zelf, bij jullie dus. Wat dus nodig blijkt is tijd, geduld, interesse en vooral wíl, om samen tot een therapievorm te komen die uiteindelijk kan lijden tot een normaal functioneren in de gangbare maatschappij zonder het gebruik van medicijnen. Deze doelstelling is idealistisch dat geef ik toe maar deze stelling is naar mijn gevoel haalbaar.

Een schizofrene geest heeft een stap voor zeg ik altijd. Jullie gedachtegang heeft een gigantische schat aan informatie te verwerken. Ook lijkt het me logisch dat als je iets nieuws ervaart dat je hersenen dit opslaan en dat vervolgens jijzelf probeert dat te verklaren, menselijk! Door dit lijkt het me logisch dat je hersenen dan een andere manier van functioneren moet gaan verzinnen en je ziet maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Jij bent degene die de problemen ervan ondervind en de wetenschap zit met de handen in elkaar omdat ze zoiets nog niet goed kennen. Ik heb heel erg met jullie te doen!

Nu zullen zich gaandeweg steeds meer mogelijkheden aandienen om tot een stabiele situatie te komen. En ik hoop dat de kennis van schizofrenie steeds beter wordt, dat iedereen kan omgaan met deze hersenactiviteit.

Heel veel succes met het ontdekken van jullie geest en ik denk dat jullie hele sterke mensen zijn al is het alleen al om het omgaan met dingen waar een ander mens alleen maar van droomt.

Notitie van Olmyritulaer - Inmiddels is mijn Broer ook psychosegevoelig en ik wens hem daarin alle sterkte toe die hij kan gebruiken.